Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 1. Κρατήσεις θέσεων θεωρούνται έγκυρες κατόπιν προκαταβολής, ίσης με τον 30% της συνολικής αξίας της εκδρομής.
 2. Ακυρώσεις προ 21 ημερών από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.  * 21 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 13 έως 07 ημέρες  πριν την αναχώρηση : 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 3. Το γραφείο, ο αρχηγός και ο οδηγός διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων.
 4. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους, εξαιτίας απεργιών ή ανωτέρας βίας.
 5. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιας εκδρομής για λόγους ασφάλειας, σκοπιμότητας ή λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετοχής, με μοναδική δέσμευση την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζημίωσης.
 6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, ακυρώσεις δρομολογίων κ.λ.π.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με άλλο μέσο δαπανηρότερο βαρύνουν τους εκδρομείς.
 7. Η εξόφληση των εισιτηρίων για κάθε εκδρομή γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
 8. Εκδρομέας που διακόπτει το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμματος για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
 9. Οι αποσκευές κάθε εκδρομέα ταξιδεύουν με ευθύνη του ιδίου και για τυχόν απώλειά τους, το γραφείο δεν φέρει ευθύνη.
 10. Η τιμή συμμετοχής κάθε πολυήμερης εκδρομής δεν καθορίζεται από πριν, γιατί εξαρτάται από την περίοδο (υψηλή ή χαμηλή) των ξενοδοχείων όπως και σε ποια κατηγορία ανήκουν.
 11. Ο οδηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο καθήκον του, πρέπει να ξεκουράζεται και δεν επιτρέπεται να δέχεται ενοχλήσεις από τους επιβάτες για άσκοπους λόγους.